Tác giả: admin

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-11A 11A

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-11A 11A: Diện tích: 69 m2 Giá thuê: 22 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-34 10

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-34 10: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 16 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-16 08A

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-16 08A: Diện tích: 73 m2 Giá thuê: 23 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-15 11

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-15 11: Diện tích: 72 m2 Giá thuê: 24 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-26 10

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-26 10: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 16 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-18 10

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-18 10: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 16 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-07 06

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-07 06: Diện tích: 72 m2 Giá thuê: 21 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-36 12

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-36 12: Diện tích: 81 m2 Giá thuê: 23 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-36 01

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-36 01: Diện tích: 79 m2 Giá thuê: 21 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-15 12

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-15 12: Diện tích: 81 m2 Giá thuê: 24 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …
Chat zalo

GỌI NGAY