Tác giả: admin

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-30 10

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-30 10: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 15 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-07 12

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-07 12: Diện tích: 53 m2 Giá thuê: 15 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 01 phòng ngủ S1-18 05

Căn hộ 01 phòng ngủ S1-18 05: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 15 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 01 phòng ngủ S3-11A 12

Căn hộ 01 phòng ngủ S3-11A 12: Diện tích: 53 m2 Giá thuê: 15 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-04 11

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-04 11 ( tầng 04 ): Diện tích: 73 m2 Giá thuê: 19.5 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng …

Căn hộ 01 phòng ngủ S1-31 05

Căn hộ 01 phòng ngủ S1-31 05: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 16 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-25 08

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-25 08: Diện tích: 70 m2 Giá thuê: 21 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-29 10

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-29 10: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 15 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-18 15

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-18 15: Diện tích: 68 m2 Giá thuê: 20 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, …

Căn hộ 03 phòng ngủ S3-32 11A

Căn hộ 03 phòng ngủ S3-32 11A: Diện tích: 96 m2 Giá thuê: 30 triệu/1 tháng Căn hộ 3 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …
Chat zalo

GỌI NGAY